Tel. 517 5852

1. Kui kiirematel rajalõikudel on kurve, on oht võistlusautode ümberpaiskumiseks, ohutuks kauguseks on raja piirdest  10 m. Eriti ohtlikud rajalõigud on tähistatud kollase piirdelindiga, ohutuks kauguseks lindist 20m.

2. Kui tõusude ja takistuste juures on lahtist muda, kive või muud rajamaterjali, võib võistlusautode rataste alt välja paiskuda väga kiiresti lendavaid ainekogumeid. Ohutuks kauguseks on raja piirdest 10 m .                                                                                                                                                                                

3. Kui näed võistlusautot vintsimas, ära kunagi jälgi seda tegevust piki vintsimise telge, s.o. eest või tagant, õige ja ohutum on seda teha küljelt, kuid mitte lähemalt kui 10 m

4. Puudevahelistel rajalõikudel võivad olla ohtlikud ootamatult langevad puud. Õigest kiiruse ja kursi valikust eksinud maastur võib paiskuda puu otsa, mis üldreeglina lõpeb puu kiire langemisega. Seepärast on parem hoiduda sellistes kohtades vähemalt 10 m kaugusele

5. Rajatähistuslintide vahel viibimine on rangelt keelatud, sest seal liiguvad võistlussõidukid. Sellelt alalt läbiliikumine toimub reeglina rajakohtuniku või rajaturvaja valvsa järelevalve all.

6. Kui rajatähistusele lisaks on paigaldatud kas turvaaed (oranz) või turvaala tähistav kollane lint, siis selle aia (lindi) ja rajapiirde vahelisele alale minek kategooriliselt keelatud.

7. Järskude tõusude ja languste läheduses tuleb olla mäest allakulgeva trassi sihis väga ettevaatlik enda pealtvaatamiskoha valikul, sest mäest allapaiskuv sõiduk on tihtipeale juhitamatu. Turvaline kaugus on künka jalamil 20 m raadiuses, ehk nii, et jõuaksid ohu eest ära põigelda.

8. Kuula ja juhindu alati turvameeskonna või rajakohtuniku (tunned nad kindlasti ära, sest neil on erimärgistusega riietus) korraldustele ja märkustele, sest nemad on saanud eriväljaõppe ning oskavad ohte paremini hinnata.

9. Kui märkad enda kaaslast või naabruses olevat isikut hätta sattununa, või tajud tema paiknemises ohtu, siis aita teda, manitse teda ohutusele või teavita sellest märgistustega rajatöötajat.

10. Pealtvaatajatel mootorsõidukitega võistlusalal liiklemine keelatud.

11. Käitu raja ääres kainelt ja väärikalt, ära loobi prügi põõsastesse ja puude taha peitu, sest sealt on palju raskem koristada, viisakalt käitudes annad eeskuju ka teistele ja nii loome meeldiva õhkkonna üheskoos võistluste nautimiseks.